تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار کرمانشاه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار کرمانشاه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/30 هیات وزیران درخصوص «تعیین استاندار کرمانشاه» طی نامه شماره 182937 در تاریخ 1401/10/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف