تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/07 هیات وزیران درخصوص «تعیین استاندار خوزستان» طی نامه شماره 186994 در تاریخ 1401/10/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف