لایحه مبارزه با راهزنی دریایی

لایحه مبارزه با راهزنی دریایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه مبارزه با راهزنی دریایی طی نامه شماره 189330 مورخ 1401/10/13 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف