لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیوست ۱: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایdownlod

پیوست ۲: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیdownlod

پیوست ۳: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیتdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف