اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/19 و 1401/08/22 هیات وزیران درخصوص «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان» طی نامه شماره 197865 مورخ 1401/10/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف