مصوبات جلسه 394 هیات واگذاری مورخ 1401/10/12

مصوبات جلسه 394 هیات واگذاری مورخ 1401/10/12 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 394 هیات واگذاری مورخ 1401/10/12 طی نامه شماره 224020 مورخ 1401/11/01 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف