سال انتشار: 1392
مجموعه قانون تأمين اجتماعي «قطع سارع»

سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 56
قیمت روی جلد: 15000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 202-2-0-1-2
شابک: 9786006747422
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف