ايجاد شهرك صنعتي در شهرستان جاسك

ايجاد شهرك صنعتي در شهرستان جاسك مصوب 21/10/1393 هيأت وزيران سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهرك صنعتي در شهرستان جاسك اقدام نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف