سال انتشار: 1392
منتخب جلد اول مجموعه جرايم و مجازات ها

سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 9
تعداد صفحه: 688
قیمت روی جلد: 300000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 601-7-0-1-2
شابک: 9786006747705
شماره کتابخانه: 3192437
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف