از آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

از آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري مصوب 12/10/1369 هيأت‌وزيران ماده 12 - در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري بر اساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذي‌صلاح بازداشت يا زنداني ميگردند در صورت صدور رأي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان، مشروط بر آنكه متأهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف مي‌گردد و پس از گذراندن دوره محكوميت به شرط عدم اشتغال، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد.©157©

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف