سال انتشار: 1394
مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري (چاپ دوم- رقعي)

سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 8
تعداد صفحه: 352
قیمت روی جلد: 140000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 602-11-0-2-2
شابک: 9786007434413
شماره کتابخانه: 3899673
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف