از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي

- از قانون مدني مصوب 21/12/1313: ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي ماده 1032 – قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه او‌ل: پدر و مادر و او‌لاد و او‌لادِ او‌لاد طبقه دو‌م: اجداد و برادر و خواهر و ‌او‌لاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و او‌لاد آنها. در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي به عدّه نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه او‌ل قرابت پدر و مادر با او‌لاد در درجة اوّل و نسبت با او‌لادِ او‌لاد در درجة دو‌م خواهد بود و هكذا در طبقة دو‌م قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجة اوّل از طبقه دو‌م و او‌لاد برادر و خواهر و جدّپدر در درجة دو‌م از طبقة دو‌م خواهد بود و در طبقة سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجة اوّل از طبقة سوم و درجة او‌لاد آنها در درجة دو‌م از آن طبقه است. ماده 1033 ‌ـ‌ هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زو‌ج يا زو‌جه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اوّل آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دو‌م آن زن خواهند بود.-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372- مي‌باشد.

از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 ماده 4- هر گاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم() نسبت به©22© دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله ‌باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد. ماده 59- رييس و كارمندان اداره تصفيه (‌اعم از مأمورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي‌كه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق ‌آيين‌نامه‌هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف