از قانون منع خريد و فروش كوپن‌هاي كالاهاي اساسي

- نظر 4513/7-6/12/1374 ا.ح.ق: چون در قانون منع خريد و فروش كوپن‌هاي كالاهاي اساسي از بن كارگري اسمي برده نشده و فقط كوپن ذكر شده است و كوپن غير از بن است و تفسير موسع قوانين كيفري به ضرر متهمين مخالف اصول و موازين حقوقي است لذا مقررات مربوط به منع فروش كوپن شامل بن كارگري نمي‌باشد.-  جهت آگاهي از مجازات‌هاي قانون مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.-  با انقضاي مدت اجراي آزمايشي پنج‌ساله قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365، و با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب1372 ـ مي‌باشد.

از قانون منع خريد و فروش كوپن‌هاي كالاهاي اساسي مصوب 23/1/1367 ماده 1 - كليه كوپن‌هاي كالاهاي اساسي و سوخت و ديگر كوپن‌هايي كه مايحتاج مردم©43© به‌وسيله آن تأمين مي‌شود، در حكم اوراق بهادار است و ‌جعل و دخل و تصرف و دزدي و خريد و فروش و سوء‌استفاده كوپن‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و‌ شركت‌ها و كليه مؤسسات دولتي يا غيردولتي كه از سهميه استفاده مي‌كنند و نيز كوپن‌هاي مربوط به وسايط نقليه عمومي كه از سهميه استفاده‌ مي‌كنند، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به مجازات‌هاي مذكور در موارد آتي محكوم مي‌گردد.() ماده 9 - اجراي اين مجازات‌ها() نسبت به كليه كارمندان يكي از عناوين مذكور در ماده1 مانع از اجراي قانون تخلفات اداري نخواهد بود.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف