از قانون امور گمركي

ـ‌  مقصود اعضاي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و كميسيون تجديدنظر اختلافات گمركي مي‌باشد.

از قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ماده 112 ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي‌شوند. ماده 147 ـ اعضاء كميسيون‌ها() به‌موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به‌جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمان‌هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي‌باشند. ...

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف