از قانون مجازات اسلامي

-  قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال (1392 تا 1397) تصويب شده است.

از قانون مجازات اسلامي() مصوب 1/2/1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس ماده 53 ـ درصورتي‌كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌گردد. تبصره ـ در مواردي كه به‌موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است درصورت تعليق، محكوميت‌ معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف