از آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار

از آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مصوب 8/8/1392 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ماده 1ـ در اين آيين‌نامه ‌اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود: الف ـ روابط كار: آن بخش از قانون كار و مقررات تبعي و آيين‌نامه‌‌ها و قوانين مرتبط در©169© زمينه‌هاي قرارداد كار، شرايط كار، مقررات انضباطي كارگاه، مذاكرات و پيمان‌هاي جمعي، مراجع حل اختلاف و آيين‌دادرسي كار، حقوق كيفري كار و مقررات بين‌المللي مرتبط با روابط كار و نظاير آن. ب ـ مدرس روابط كار: شخصي حقيقي كه صلاحيت وي براي آموزش روابط كار برابر مفاد اين آيين‌نامه تأييد شده باشد. ...... ماده 2ـ مدرسان روابط كار بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ داشتن تابعيت ايران ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. د ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته‌هاي علوم انساني هـ ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي. ز ـ نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر. ح ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني ط ـ پذيرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه ‌و درصورت لزوم طي دوره آموزشي بنا به تشخيص اداره كل ستاد. تبصره 1ـ كاركنان بازنشسته و مستعفي و بازخريد شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به غير از محكومان مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كه به بازنشستگي يا بازخريدي و يا اخراج از خدمت محكوم شده‌اند (جز كساني كه دليل محكوميت آنان غيبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب يا متوالي) در يكي از پست‌هاي كارشناسي و بالاتر قابل تخصيص به رشته شغلي كارشناسي روابط كار و يا مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادارات اجرايي يا ستادي وزارتخانه، با تأييد اداره كل امور اداري با رعايت ساير شروط مندرج در اين ماده، از محدوديت حداقل مدرك تحصيلي معاف مي‌باشند©170©. ......

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف