از قانون تأمين اجتماعي

‌ـ‌ الف- رأي وحدت‌رويه 1130-2/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: طبق ماده 95 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، مدت خدمت وظيفه مشمولين قانون مزبور پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور گرديده است، و به موجب تبصره يك ماده 14 قانون كار و قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذكور، مدت خدمت نظام وظيفه و همچنين مدت شركت داوطلبانه در جبهه شاغلين مشمول قانون كار و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه حق بيمه آن به سازمان مي‌پردازند قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد و اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون اخيرالذكر از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‌گردد. بنابراين اطلاق بخشنامه 57972/5010 مورخ 14/6/1385 سازمان تأمين اجتماعي از جهت كسري به مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه قبل از اصلاحيه فوق‌الاشعار به خدمت درآمده و واجد شرايط بند (ج) در ماده 95 قانون فوق‌الذكر بوده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي و اين قسمت از بخشنامه مزبور به استناد ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. ب- رأي شماره 1397،1398- 28/11/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با عنایت به مفاد لایحه جوابیه سازمان تأمين اجتماعی و سایر محتویات پرونده و انجام خدمت زیر پرچم توسط شاکی قبل از استخدامی در شرکت صنایع هواپیمایی ایران و اینکه حکم مقرر در ماده 95 قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354 مصرح در جواز احتساب مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه پرداخت حق بیمه در مورد مستخدمینی است که در حین خدمت در سازمان مشمول قانون تأمين اجتماعی خدمت زیر پرچم را انجام داده و مجدداً به خدمت سازمان متبوع خود درآمده‎اند، بنابراین احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه به حکم قانون و مقررات مربوط مجوزی ندارد و دادنامه‌های شماره 1029 مورخ 23/4/82 شعبه اول، شماره 1452 مورخ 4/6/1382 و شماره 206 مورخ 13/2/1382 و 1850 مورخ 16/12/82 شعبه بیست و دوم و شماره 1331 مورخ 5/7/1382 شعبه 5 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بيمه آنها منظور خواهد شد. (©149©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف