سال انتشار: 95
منشور حقوق شهروندي « نوع هشتم ـ چاپ اول»

شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 95
فصل انتشار: 31
ماه انتشار: 9
تعداد صفحه: 40
تعداد چاپ: 3000
شماره پرونده: 201-8-0-1-2
شابک: 978-600-7434-81-9
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف