سال انتشار: 1395
منشور حقوق شهروندي « نوع هشتم ـ چاپ دوم»

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: 32
ماه انتشار: 10
تعداد صفحه: 40
تعداد چاپ: 3000
شماره پرونده: 201-8-0-2-2
شابک: 978-600-7434-81-9
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف