از قانون امور گمركي

-  در حال حاضر، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران ( اتاق ايران).-  با توجه به تبصره (2) ماده (16) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392، مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) قانون مذكور، براي ‌اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج كشور، شش ماه است.

از قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ماده 146 - كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است©102©: الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رييس) ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رييس كل گمرك ايران (نايب‌رييس) پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه ث ـ يك نفر از اعضاي هيأت‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ()با معرفي رييس اتاق يا يك نفر از اعضاي هيأت ‌رييسه اتاق تعاون به انتخاب رييس اتاق در مورد پرونده تعاوني‌ها تبصره 1 ـ به‌همراه هر يك از اعضاي اصلي يك نفر نيز به عنوان علي‌البدل معرفي مي‌شود. اعضاي كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند. تبصره 2 ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1 %) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌شود لكن در صورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد. تبصره 3 ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده‌اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند. تبصره 4 ـ آراي صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف