از قانون مبارزه با پولشويي

ـ  بر اساس تبصره 3 ماده واحده «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» مصوب 8/4/1390‌، عبارت «وزير بازرگاني» به «وزير صنعت، معدن و تجارت» تغيير يافت.

از قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 ماده4 – به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت()، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد: ......... تبصره 3- كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف