سال انتشار: 1396
قانون مجازات اسلامي «چاپ دهم- ويرايش پنجم»

مشتمل بر: قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392؛ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ جداول تطبيق مواد ق.م.ا. 1392 با ق.م.ا. 1370 و برعكس؛ فهرست كتب، بخش‌ها، فصول و مباحث قانون؛ يادداشت‌هاي تنقيحي؛ و ... .

معرفی: پيشگفتار (چاپ دهم ويرايش پنجم) قانون مجازات اسلامي پس از مدت‌ها بحث و بررسي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي و تبادلات مكرّر بين مجلس و شوراي نگهبان، در اول ارديبهشت ماه 1392 به تصويب نهايي كميسيون قضايي رسيد و در يازدهم ارديبهشت‌ماه نيز تأييد نهايي شوراي نگهبان را دريافت نمود. قانون مجازات اسلامي مشتمل بر 728 ماده، از تاریخ 22/3/1392 لازم الاجرا و جانشين 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گرديد. به موجب ماده 728 این قانون، قوانين متعددي صریحاً نسخ گردیده؛ هرچند برخي از اين قوانين قبلاً نيز صریحاً يا ضمناً نسخ شده بود؛ لكن با عنايت به نظر قانونگذار داير بر توسل به نسخ صريح به جاي نسخ ضمني بر نسخ پاره‌اي از آنها مجدداً تأكيد شده است. بايد عنايت داشت همان‌گونه كه قانونگذار نيز در ماده 728 ق.م.ا.1392 تصريح كرده است اين فهرست جنبه احصايي ندارد و شامل ساير قوانين مغاير نيز مي‌گردد؛ در ويرايش جلد اول مجموعه جرايم و مجازات‌ها برخی از موارد نسخ‌هاي ضمنی حسب مورد در پاورقی‌ها تذکر داده شده و در ویرایش جلد دوم اثر مذكور نیز آثار تنقیحی این قانون بر سایر قوانین و مقررات بررسی و یادآوری خواهد شد. سعي قانونگذار در روند طولاني تصويب و تأييد قانون مجازات اسلامي 1392 را در چند محور اساسي می‌توان خلاصه كرد: الف) ضابطه‌مند نمودن اعمال تخفيف و تبديل مجازات در جرايم تعزيري؛ ب) تبيين تفصيلي مجازات شروع به جرم و اختصاص فصل مستقلي براي آن و نسخ ضمني احكام پيشين در اين خصوص. ج) استفاده از دستاوردهاي جديد حقوق كيفري در سطح جهان چون نرخ جزاي نقدي روزانه با توجه به درآمد محکوم‌عليه، جايگزين‌هاي مجازات حبس، معافيت از کيفر، تعويق صدور حكم، تعويق مراقبتي، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، تغيير نگرش در شمول مرور زمان در جرايم تعزيري، توجه خاص به برخي از جرايم از جمله جرايم سازمان‌يافته، نظارت دادگاه در طول اجراي مجازات و امکان بازنگري در احکام صادره، افزايش اختيارات نظارتي قاضي اجراي احکام، پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعي، مسؤول تلقي نمودن اشخاص حقوقي و...؛ د) استفاده از تجارب قضايي و آراي محاکم و ديوان‌عالي كشور، نظرات قضات و حقوقدانان، پژوهش‌هاي فقهي علماء و طلاب علوم ديني پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ ه‍( دگرگوني در حقوق كيفري زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ديه (زن و مرد) توسط يك نهاد عمومي (صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني) و يا افزايش تعهدات حكومت (بيت‌المال) در جبران خسارات وارده به افراد، امكان تخفيف در اعمال مجازات و تعيين مجازات‌هاي خاص براي نوجوانان مابين سنين بلوغ شرعي و 18سالگي با توجه به ويژگي‌هاي آنان و ... كه انشاءالله در يادداشت‌هاي تنقيحي نسخه حاضر و ويرايش‌‌هاي آتي قانون تا حد امکان بر بيان آن سعي خواهيم نمود. مجموعه حاضر به عنوان يكصد و بيست و پنجمين اثر از مجموعه‌هاي سارع(سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين ومقررات) كه تا پيش از اين در چاپ‌های متعدد و در قطع رقعی تقدیم علاقمندان شده؛ مشتمل بر متن دو قانون مجازات اسلامي مصوب سال‌هاي 1375 و 1392 مي‌باشد كه تا خرداد ماه 1396 به‌روزرساني گرديده است. همچنين دو جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1392 با مواد ق.م.ا.1370 و جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1370 با مواد ق.م.ا.1392 نیز به آن الحاق شده است شاید که تا حدودي از صعوبت اجراي قانون (با عنایت به مهلت کوتاه پانزده‌‌‌‌‌‌‌‌روزه لازم‌الاجرا شدن قانون و با توجه به حجم بالاي احکام و مقررات خاص و جديد) بالاخص براي دست‌اندركاران امر قضا و نيز كساني كه سابقه كار و آشنايي قبلي با اين قانون و رويه‌هاي حقوقي و قضايي آن را دارند كاسته شود. همچنين در حد حوصله مجموعه حاضر، پاره‌ای یادداشت‌های تنقیحی يا توضيحي بسیار مختصر و اشاره‌وار همراه با درج نشان و علامت اختصاري معاونت نیز بدان افزوده و به قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه و ... مربوط ارجاع داده شد. با توجه به مشکل تکرار شماره مواد 498 تا 728 در هر دو قانون 1375 و 1392 و با الهام گرفتن از ابلاغیه قانون مجازات اسلامی در 21/1/1391 (که روز بعد از آن پس گرفته شد) و در آن بلافاصله پس از شماره‌های قانون جدید‌التصویب، مواد ق.م.ا 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به ترتیب در پی آن با شماره مسلسل درج و ابلاغ شده بود، یک شماره سمبلیک و متوالی با شماره مواد قبلی در كادري 729 قرار داده شد که بدین ترتیب مجموع مواد معتبر قانون مجازات اسلامی بالغ بر 980 ماده گردیده است؛ با این توضیح که برای ماده 566 مکرر شماره مستقل اختصاص یافته ولی برای مواد منسوخ صریح شماره‌ای اختصاص داده نشده است؛ در مورد موادی همانند ماده 686 ق.م.ا. 1375 که ضمناً و به موجب قانون مؤخر دیگری نسخ شده است، به لحاظ اجتناب از به‌هم‌ریختگی، شماره مستقل اختصاص داده شد. بدیهی است که اين شماره‌گذاري‌ها جدا از متن ابلاغی توسط مقنن می‌باشد و تنها براي تسهیل استفاده مراجعين بوده و فاقد ارزش تقنيني است. همچنين ويرايش جديد جلد اول مجموعه جرایم و مجازات‌ها (چاپ يازدهم) با لحاظ آخرین تغییرات و اصلاحات همراه با يادداشت‌هاي توضيحي و تنقيحي و درج آراي وحدت رويه و اصراري ديوان‌عالي كشور، نظرات مشورتي قوه قضاييه، واژه‌نامه‌هاي تفصيلي و... نیز تدوین و تنقیح شده و در سال 1395 منتشر شده است. توصيه مي‌نمايد عزیزانی که مایل به مطالعه عمیق‌تر و ملاحظه توضیحات مفصل تنقیحی و... مي‌باشند به مجموعه فوق مراجعه كنند. همچنين با توجه به حجم زياد مجموعه و صعوبت جابجایی آن، خلاصه و برگزيده‌اي از آن نيز برای کاربران تهيه و منتشر شده كه چاپ جديد آن در قطع رقعي به‌زودي منتشر مي‌گردد. اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از اثر حاضر به نحو شايسته بهره ببرند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور
دوره چاپ: 10
سال انتشار: 1396
فصل انتشار: 29
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 272
قیمت روی جلد: 120000
قیمت نسخه اینترنتی: 35000
تعداد چاپ: 3000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام قانون مجازات اسلامي: مشتمل بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.../ تهيه و تنظيم معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: رضا خاني گياشي؛ زير نظر مهدي مهدي‌زاده ، سيدرحمان سلامت تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1396. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا مجازات - ايران ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار ج 1396 3794 KHM 55/345 شماره كتابشناسي ملي (كتابخانه ملي ايران) 4717359
شماره پرونده: 601-6-0-10-2
شابک: 978-600-8804-01-7
شماره کتابخانه: 4717359
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف