از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه

از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مصوب 9/4/1394 مقام‌معظم رهبري - ‌امور دفاعي و امنيتي ... 57- مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه. ...

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف