از مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور

از مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب 19/7/1390 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي فصل ششم راهبردها و اقدامات راهبردهاي كلان فرهنگي 1... 13 - ساماندهي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي، راهبري فعال جنگ نرم و ارتقاء مؤلفه‌هاي قدرت نرم نظام اسلامي. راهبرد كلان 1 - ... راهبرد كلان 6 - انسجام بخشي و تقويت مشاركت فراگير و نظام‌مند نهاد خانواده، نظام تعليم و تربيت، سازمان‌هاي اجتماعي و اداري و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون گرايي و احساس امنيت عمومي و ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگي، ساختاري و رفتاري راهبردهاي ملي 1- ... 7- كاهش تقاضا به موادمخدر، روان‌گردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام با تكيه بر اقدامات فرهنگي و ايجابي حمايتي به‌ويژه براي خانواده‌هاي در معرض آسيب و آسيب ديده. اقدامات ملي 1- ... 17- طراحي و تدوين برنامه جامع فرهنگي و اطلاع‌رساني در القاء مضرات و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي مصرف موادمخدر، روان‌گردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام از طريق مراجع تخصصي و حرفه‌اي و مراكز فرهنگي و تربيتي مرتبط 18- برنامه‌ريزي براي ارتقاء مهارت و توانمندسازي خانواده‌هاي در معرض آسيب و يا آسيب‌ديده در حوزه اعتياد به موادمخدر، روان‌گردان‌ها، دخانيات، نوشيدني‌ها و اغذيه حرام و گسترش اقدامات پيشگيرانه و درماني با بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني و فرهنگي

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف