سازمان صنفی هنرمندان ایران

سازمان صنفی هنرمندان ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/14 دوره : دهم شماره ثبت : 662 شماره اجلاسیه : 662 ترتیب چاپ : 1610 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر
مشاهده خبر در سایت اصلی

دسته بندی ها