لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/07 دوره : دهم شماره ثبت : 661 شماره اجلاسیه : 366 ترتیب چاپ : 1597 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات
مشاهده خبر در سایت اصلی