طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/07 دوره : دهم شماره ثبت : 660 شماره اجلاسیه : 365 ترتیب چاپ : 1596 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

وکیلی- سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی- فیضی زنگیر- محمدی(تهران)- پاپی زاده پالنگان- ظاهری عبده وند- جلال میرزایی- قاضی پور- سروش- حمزه- مازنی- سید فرید موسوی- علی جانی زمانی- گیلانی- امینی فرد- مقدسی- کوسه غراوی- محمود زاده- علی ابراهیمی- علیرضا رحیمی- فرهنگی- ترکی- شیخ- بیمقدار- موسوی لارگانی- محمد حسین قربانی- سیاوشی شاه عنایتی- کاظمی باباحیدری- آزادی خواه- حضرت پور طلا تپه- بهمنی- تابش- علی محمد مرادی- مسعود رضایی- برزگرکلشانی- شریفی- محمد کاظمی- انصاری- منصوری- اکبریان- کمالی پور- ناصری نژاد- شکری- رحیمی جهان آبادی- کرم پورحقیقی- محمد ابراهیم رضایی- امیری خامکانی- پورمختار- عابدی- قوامی- خدری- کولیوند- همتی- ایران نژاد- حضرتی- فاطمه سعیدی- محمد حسینی- امیرآبادی فراهانی- عبدالکریم حسین زاده- حاجی بابایی- پژمانفر- احمدی لاشکی-جعفرزاده ایمن آبادی- بیگلری- سید احسن علوی- سلام امینی- حیدری- عثمانی- نجفی خوشرودی- نگهبان سلامی- بابایی صالح- همایون هاشمی- خالدی سردشتی- لاهوتی- محمدیان- نوریان- قمی- تربتی نژاد- اسماعیلی- شریعت نژاد- یوسفیان ملا- اله قلی زاده- رضا کریمی- کاتب- حاجی دلیگانی- زارعی- هاشمی پور- محمدرضا نجفی- سالک کاشانی- علیرضا سلیمی- نیازآذری- سعادت- خضری- نادری- سید احسان قاضی زاده هاشمی-
مسعود گودرزی- سید حمزه امینی- خجسته- بیرانوندی- ملکشاهی راد- رستمیان- بت کلیا- محمد اسماعیل سعیدی- تاج الدین- ربیعی فرادنبه- الماسی- زرآبادی- مافی- جلودارزاده- چنارانی- سعیدی مبارکه-
عبدالرضا عزیزی- جعفرپور- محمدی (قزوین)- اولادقباد- افتخاری- کوچکی نژاد ارم ساداتی- حسینی کیا- پارسایی- سید کمال الدین شهریاری- یوسف نژاد- حسن نژاد- تجری- فرمند- باستانی- مختار- سیده فاطمه حسینی- عباسی- فتحی- کبیری- سلیمانی- سید حسین افضلی- صفری- دهقانی فیروزآبادی- سید حمید رضا کاظمی- کاظم نسب- یار محمدی- اکبری(شیراز)- شوشتری- شیویاری- بهرام نیا- سیده فاطمه ذوالقدر- پورابراهیمی داورانی- فلاحت پیشه- نقوی حسینی- دلخوش اباتری- انارکی محمدی- کواکبیان- تاج گردون- جمالی سوسفی- ادیانی- سلحشوری- عبادی- نظر افضلی- خدابخشی- ساری- رضا زاده- صادقی- خدادادی- کاظم زاده- کامران دستجردی- برومندی- رضایی کوچی- بادامچی- طاهرخانی- خالقی- بیگدلی- پورحسین شقلان- لطفی- حسن پور بیگلری- جلالی- میرزایی نیکو- گرمابی- ابوترابی- خادمی- علی قربانی- عارف- شرفی- نور قلی پور- بنایی- آقاپورعلیشاهی- داودی- علیزاده- وحدتی هلان- نیکفرلیالستانی- رنجبرزاده- میرزاده- نانواکناری- ساعی- منصور مرادی- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها
مشاهده خبر در سایت اصلی