اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/26 هیات وزیران درخصوص "اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات" طی نامه شماره 108772 مورخ 98/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف