بخشنامه موضوع حق تمبر بروات اسنادی / ارزی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع حق تمبر بروات اسنادی / ارزی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع حق تمبر بروات اسنادی / ارزی طی نامه شماره 210/99/17 مورخ 99/02/21 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف