آیین نامه جایزه جهانی سردار سلیمانی

آیین نامه جایزه جهانی سردار سلیمانی ابلاغ شد.

آیین نامه جایزه جهانی سردار سلیمانی طی نامه شماره 99/2159 /دش مورخ 99/02/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف