رای شماره 2805/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ : 1398/10/3           دادنامه: 2805/2      شماره پرونده: 9702605

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 بخشنامه شماره 213216 ـ 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره 2805 ـ 1398/10/3 رأی به ابطال بخشنامه از زمان تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند. از آنجایی که سهواً اشاره به ابطال از زمان تصویب و قید ماده 13 قانون دیوان از قلم افتاده است به شرح زیر رأی هیأت عمومی اصلاح می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، از آنجایی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1398/10/3 رأی به ابطال بند 1 بخشنامه شماره 213216 ـ 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای مقررات ماده 13 از زمان تصویب داده است، لکن قید ماده 13 و از زمان تصویب سهواً از قلم افتاده است، لذا به موجب این رأی ضمن اصلاح دادنامه شماره 2805 ـ 1398/10/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام می‌شود بند 1 بخشنامه شماره 213216 ـ 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 1 ماده 12، ماده 13 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط