پیشنهاد اصلاح اساسنامه شركت شهرك های كشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (194) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياست گذاری، برنامه‌ريزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بين دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگی روستایيان و كشاورزان و كاهش نابرابری‌های موجود بين جامعه روستايی، عشايری و جامعه شهری، حمايت لازم از اقدامات موردنیاز را به ‌عمل آورد.

اقدام قانونی در جهت ايجاد شركت شهرك هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكی از شركت های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سياست های كلی اصل (44) قانون اساسی به منظور هدايت، راهبری و احداث و توسعه زيرساخت های مجتمع‌های كشاورزی، دامی و شيلاتی، از جمله این اقدامات است.

بر همین اساس، وزارت جهاد کشاورزی به استناد قانون استفساریه اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، پیش نویس اصلاح برخی از مواد اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را که در تاریخ 7 اسفند 1392 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور رسیده است، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیش نویس مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف