مصوبات جلسه 370 هیات واگذاری مورخ 1399/08/12

مصوبات جلسه 370 هیات واگذاری مورخ 1399/08/12 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 370 هیات واگذاری مورخ 1399/08/12، طی نامه شماره 134624 مورخ 99/09/04 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

مصوبات جلسه ۳70 هیات واگذاری مورخ ۱۳۹۹/۰8/12 downlod

برچسب ها