مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه شماره 78

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه شماره 78 ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین نامه شماره 78 طی نامه شماره 99/100/118975 مورخ 99/09/05 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف