اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

شماره99/18540/دش                                                                 1399/12/26

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

(مصوب جلسه 836 مورخ 1399/11/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه 836 مورخ 1399/11/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

مقدمه:

به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی 18 راهبرد کلان 5 نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی 36 در ذیل راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» موضوع مصوبه جلسه 834 مورخ 99/09/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه 836 مورخ 99/11/7  به‌شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ دوره کودکی

در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می‌شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده‌ و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌شود. مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را عهده‌دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می­گیرند.

ماده2ـ اصول حاکم

اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:

1ـ به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی

2ـ به رسمیت شناختن مسؤولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت‌پذیری کودکان دردوره اول کودکی

3ـ مبتنی‌بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی پژوهشی و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی

4ـ توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص­ها و سنجه­های تعلیم و تربیت دوران کودکی

5 ـ مشارکت­پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی‌گری‌های غیر ضرور وتاکید برنقش سیاست‌گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان

6 ـ عدالت­محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان

7ـ حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

8 ـ جامع نگری واهتمام متعادل و متوازن به تربیت در ساحت‌های تربیتی متناسب باشرایط و اقتضائات دوره کودکی

9ـ توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی ورعایت اصل تنوع درروشهای تربیتی بارویکرد اسلامی

10ـ رعایت اصل عدم تعارض منافع درمدیران وکارکنان سازمان

ماده3ـ سیاست اجرائی:

در چارچوب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسؤولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده‌ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می‌پردازد.

ماده4ـ اهداف:

1) ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن  

2) ارتقاء شایستگی‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأکید بر دوره اول کودکی و نیز نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش‌دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر 6 سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی

3) مشارکت درپایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری و در فضای مجازی

4) تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه

5) زمینه‌سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی ـ ایرانی» و رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی ـ حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی ـ ‌بدنی

6) آماده‌­سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور

ماده5 ـ جایگاه و شخصیت حقوقی:

«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تأسیس و به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود.

تبصره1: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می­باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت‌ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می‌شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی­سرپرست و بد سرپرست، کما فی‌السابق با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره2: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل­ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی‌ و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می­نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.

تبصره3: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی نماید.

تبصره4: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه­های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می­نمایند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل­های قبلی به فعالیت ادامه می­دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان­پذیر خواهد بود.

تبصره5 : تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده­های دریافت مجوز جدید مهدکودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر نمی­شود.

ماده6 ـ وظایف و فعالیت های سازمان:

1ـ تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی

2ـ برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی

3ـ فراهم آوردن زمینه‌های‌ لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای و تربیتی به خانواده‌ها به ویژه دردوره اول کودکی و نیزحمایت ازمراکزارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول

4ـ ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز 4 سالگی تا پایان 6 سالگی)  متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره‌ی 7 ساله (1400 ـ 1407)  در قالب دوره پیش‌دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه

5 ـ تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی‌ تأسیس، اداره‌ و انحلال واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

6 ـ مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌های علمیه

7 ـ سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه‌ها، روش‌ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه‌ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه‌های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه‌ها ونهادهای ذی‌ربط

8 ـ صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن‌ها

9ـ ایجاد تسهیلات وحمایت از راه اندازی و اداره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی

10ـ تدوین چارچوب شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه‌ای

11ـ طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه‌ها ونهادهای ذی‌ربط و اجرای دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی

12ـ حمایت از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان

13ـ زمینه‌سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت‌بخش کشور

14ـ اعمال نظارت و رسیدگی‌ به‌ شکایات و تخلفات‌ ارائه‌دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک از جمله مهدکودک، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه

15ـ تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

فصل دوم ـ ارکان

ماده7ـ ارکان:

سازمان دارای ارکان زیر است:

1ـ هیأت امناء

2ـ رئیس سازمان

ماده8 ـ هیأت امناء:

هیأت امنأ، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینة تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیة اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارة امور آن است. ریاست هیأت امناء بر عهدة وزیر آموزش و پرورش است.

ماده9ـ ترکیب هیأت امناء:

1) وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امناء)

2) دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان

3)  نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

4) دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 

5) معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش

6) رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

7) رئیس سازمان بهزیستی کشور

8) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون

9) یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

10) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان صدا و سیما

11) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه

12) معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13) نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه

14) دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور

15) رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیأت امناء)

16) مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

17)  چهار نفر نماینده خانواده‌ها (دو پدر و دو مادر) 

18) دو نفر ازشخصیت‌های علمی وفرهنگی‌فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک

19) دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان

تبصره: افراد ردیف 15 از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می‌باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف 16 به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر آموزش و پرورش و ردیف 17 به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان،طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

ماده10ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء:

1) بررسی و تأیید رییس سازمان که از سوی وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می­شود.

2) تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین­نامه‌های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی سازمان

3) بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی‌ها و برنامه های سالانه سازمان

4) بررسی و تصویب آیین­نامه­ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه

5)  تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

6) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامة سازمان و برنامه‌های مصوب

7) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیأت امناء ارائه شده باشد.

8) تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهدکودک­ها، مراکز پیش­دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:

الف ـ اجازه ایجاد شورای برنامه­ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان­ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت­ها، وظایف و صلاحیت­های آن شورا در زمینه برنامه­ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات­ها و لغو مجوز آنها  

ب ـ تصویب شرایط، صلاحیت­ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و نیز ضوابط استقرار و راه‌اندازی واحدها

ج ـ تعیین و تصویب شهریه مجاز بطور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی­صلاح قانونی

د ـ پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت­های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی­صلاح قانونی

هـ ـ ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه

9) انتخاب حسابرس، تصویب حساب­ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط

10) تصویب آئین ­ نامه داخلی هیأت امنا ء و مقررات، آئین ­ نامه ­ ها و شیوه‌نامه ­ های لازم

11) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

12) پی شنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره1: جلسات عادی هیأت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیأت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیأت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره2: جلسات فوق‌العادة هیأت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امناء و یا سه نفر از اعضای هیأت امناء و با دعوت دبیر هیأت امناء تشکیل می‌شود.

تبصره3: مصوبات هیأت امناء با امضای رئیس هیأت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

ماده11ـ رئیس سازمان:

رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت ‌امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:

1) دارای حداقل 5 سال سابقه آموزشی و اجرائی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک

2) دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ماموریت سازمان

ماده12ـ وظایف رئیس سازمان:

1) مسؤولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط

2) نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3) تهیه و تنظیم برنامه و بودجة سالانة سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز

4) تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء

5) برنامه­ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی

6) نمایندگی سازمان در کلیة مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

7) حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

8) ارایة گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیأت امناء

9) ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانة سازمان به هیأت امناء

10) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امناء و پیگیری آن پس از تأیید هیأت امناء برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

11) پی‌گیری و اجرای مصوبات هیأت امناء

12) امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏ چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین­نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و  پاسخگویی به هیأت امناء

فصل سوم ـ امور مالی، ساختار و منابع انسانی

ماده13ـ منابع مالی:

بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف­های‌ مستقل و پیش‌بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همچنین درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نیز مشارکت های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.

تبصره1: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.

تبصره2: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شوند. کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده14ـ ساختار و منابع انسانی:

1)  ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، پس از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می­رسد. ساختار سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها با اختصاص تعداد پست­های سازمانی مناسب پیش­بینی می­شود.

2) نیروی انسانی مورد نیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می‌یابد.

تبصره1: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست‌های موجود در ستاد وزارت آموزش ‌و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.

ماده15ـ افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش‌ و پرورش محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری‌کنند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده16ـ اموال و دارایی‌ها:

اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.

تبصره1: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده  16 این اساسنامه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره2: هر گونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیأت امناء برسد.

ماده17ـ اصلاح یا تغییر اساسنامه:

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:

1ـ به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2ـ به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده18ـ مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده19ـ از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش­دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده20ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده21ـ این اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره در تاریخ 99/11/7 به تصویب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف