تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/22 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در استان مرکزی" طی نامه شماره 19320 مورخ 1400/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هیئت وزیران در جلسه 22/2/1400 به پیشنهاد شماره 158632 مورخ 11/8/1398 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب کرد:

الف- در بخش مرکزی شهرستان زرندیه استان مرکزی، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های کریم‌آباد، بربره، حاجی‌آباد معمار، شمس‌آباد، قراقیه، احمدآباد، مقصودآباد، حیدرآباد و موتور صادق، از دهستان حکیم‌آباد منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان خشکرود ملحق می‌شوند.

ب- در بخش مرکزی شهرستان زرندیه، دهستان رحمت‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- بیدلو 2- قشلاق بشیر 3- بیلفتو 4- قشلاق سبزعلی 5- قشلاق سردار 6- علی‌آباد 7- آغدی گنگ 8- قشلاق قره‌زاغه 9- موسی‌لو 10- حسن‌آباد قره‏در‌بند 11- ابراهیم‌آباد 12- اسماعیل‌آباد 13- گوی چشمه 14- مقدادیه 15- شیرعلی سگلو 16- خرم‌آباد لاقو 17- رحمت‌آباد 18- یحیی‌آباد 19- حاجی‌آباد 20- سلیمانیه 21- قشلاق سطرلو 22- بشوربلاغ 23- خوردیک‌آباد 24- قشلاق استوارلی 25- شیخ‌لو 26- قشلاق بیدلو سفلی.

پ- روستای رحمت‌آباد به عنوان مرکز دهستان رحمت‌آباد تعیین می‏شود.

ت- در شهرستان زرندیه، بخش زاویه از ترکیب دهستان‌های حکیم‌آباد و رحمت‌آباد و شهر زاویه ایجاد می‌شود.

ث- شهر زاویه به عنوان مرکز بخش زاویه تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف