مصوبات جلسه 377 هیات واگذاری مورخ 1400/03/10

مصوبات جلسه 377 هیات واگذاری مورخ 1400/03/10 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 377 هیات واگذاری مورخ 1400/03/10 طی نامه شماره 49841 مورخ 1400/04/02 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

مصوبات جلسه ۳۷7 هیات واگذاری مورخ ۱۴۰۰/۰3/10downlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف