ارائه آیین نامه «مديريت واحد در پايانه های مرزی»

وزارت راه و شهرسازی نظر به واگذاري مسئوليت كليه پايانه هاي مرزي كشور و هماهنگي دستگاه هاي مستقر در آن به وزارت فوق، آیین نامه مربوط به مديريت واحد در پايانه هاي مرزي را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» امروزه دستيابي به يك نظام اقتصادي چابک ، هماهنگ و كارآمد در حمل‌ونقل بين المللي و ترانزيت كالا و مسافر از الزامات بنیادین توسعه اقتصادي مي‌باشد. هرچند نقش اصلي پايانه‌هاي مرزي، تسهيل و تسريع در جابجايي كالا و مسافران دو كشور مي‌باشد، اما به عنوان دروازه ورود به کشور،  نخستين محل تلاقي با هويت سرزمين اصلي به شمار مي‌آيد .

انسجام و نظم ميان نهادها و سازمان‌هاي مسئول در نقاط مرزي، هماهنگي در امور اجرايي، اجراي قوانين و مقررات، توسعه روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... با كشورهای همسایه و در نهايت تسهيل و تسريع در عبور و مرور مرزي، از مهمترین دلايل احداث پايانه‌هاي مرزي بشمار می رود، لذا براي رسيدن به اهداف فوق، ايجاد ساختار منسجم و یکپارچه مديريتي و فرآيندي در مرز امري ضروري مي‌باشد.

درحال حاضر، وزارت راه و شهرسازی نظر به دستور رئیس قوه مجریه درخصوص واگذاري مسئوليت كليه پايانه هاي مرزي كشور و هماهنگي دستگاه هاي مستقر در آن به وزارت فوق، آیين نامه پيشنهادي مديريت واحد در پايانه هاي مرزي را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod