تصویبنامه درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/24 هیات وزیران درخصوص "اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400" طی نامه شماره 56721 مورخ 1400/06/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌ وزیران در جلسه 24/5/1400 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال 1395- تصويب کرد:

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 موضوع تصویب‌نامه شماره 5729/ت58666هـ مورخ 23/1/1400 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- جدول جزء (الف) بند (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ردیف

شرح خدمات

مبلغ(ریال) درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

مبلغ (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

000ر251

000ر372

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی

در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر421

000ر624

3

پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال

000ر505

000ر749

4

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال

000ر507

000ر751

5

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر
هفت سال

000ر608

000ر901

6

پزشکان متخصص روان‌پزشکی

000ر532

000ر789

7

پزشكان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

000ر635

000ر941

8

كارشناس ارشد پروانه‌دار

000ر216

000ر319

9

كارشناس پروانه‌دار

000ر163

000ر241

2- در قسمت‌ (4) جزء (ب) بند (1)، عبارت "پانصد و چهل و نه هزار (000ر549) ريال" به عبارت "ششصد و پنجاه و نه هزار (000ر659) ریال" و در قسمت (5) جزء مذکور عبارت "سيصد و سي و يك هزار (000ر331) ريال" به عبارت "چهارصد و چهل و چهار هزار (000ر444) ریال" اصلاح می­شود.

3- جدول جزء (پ) بند (1) موضوع سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي بخش خيريه و موقوفه در سال 1400 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

(ارقام به ریال)

ردیف

نوع تخت

درجه اعتبار بخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

1

اتاق یک تختی

000ر865ر15

000ر692ر12

000ر517ر9

000ر346ر6

2

اتاق دو تختی

000ر912ر11

000ر528ر9

000ر146ر7

000ر766ر4

3

اتاق سه تختی و بیشتر

000ر930ر7

000ر344ر6

000ر758ر4

000ر171ر3

4

هزينه همراه

000ر788ر1

000ر430ر1

000ر073ر1

000ر715

5

بخش نوزادان سالم

000ر982ر3

000ر184ر3

000ر389ر2

000ر593ر1

6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

000ر930ر7

000ر344ر6

000ر758ر4

000ر171ر3

7

بخش بیماران روانی

000ر930ر7

000ر344ر6

000ر758ر4

000ر171ر3

8

بخش بیماران سوختگی

000ر007ر21

000ر808ر16

000ر605ر12

000ر404ر8

9

بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU)

000ر805ر13

000ر045ر11

000ر284ر8

000ر521ر5

10

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر805ر13

000ر045ر11

000ر284ر8

000ر521ر5

11

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

000ر827ر10

000ر663ر8

000ر496ر6

000ر331ر4

12

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

000ر610ر27

000ر089ر22

000ر565ر16

000ر045ر11

13

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

000ر345ر30

000ر276ر24

000ر209ر18

000ر138ر12

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف