رای شماره‌ 314 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 135ـ 1389/6/26 شورای اسلامی شهر بادرود

دادنامه : 1400/3/4      شماره دادنامه: 314     شماره پرونده : 9901272

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه شماره 135 ـ 1389/6/26 شورای اسلامی شهر بادرود

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/93091 ـ 1399/4/17 اعلام کرده است که:

  " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بادرود در چند سال اخیر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه اول جلسه شماره 22ـ 1392/2/8 مصوب نموده است شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان متقاضیان را ملزم به رعایت نماکاری نموده و شهرداری نیز 20% تخفیف در عوارض ساختمانی صدور پروانه و 50% تخفیف جهت اخذ پایان کار به عنوان پاداش تشویقی برای متقاضیان در نظر گیرد و به موجب بند 3 مصوبات یکصد و سی و پنجمین جلسه به شماره 333/86ـ 1389/6/28 نیز به استناد ماده 44 فصل پنجم قانون و مقررات شهرداری ( منظور ماده 44 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور بوده است) هر کارمند وکارگر برای یک بار در طول دوره خدمت از صدور پروانه ساختمانی یک واحد مسکونی بنای مفید در یک طبقه معاف شده است. این در حالی است که به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو گردیده و تعیین تخفیف و معافیت خارج از وظایف مصرح برای شورای اسلامی شهر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد. ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1262ـ 1394/11/20 مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت مبنی بر اعطای تخفیف عوارض و دادنامه شماره 26 ـ 1396/1/15 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه اول جلسه شماره 22ـ 1392/2/8 و بند 3 مصوبات یکصد و سی و پنجمین جلسه به شماره 333/86ـ 1389/6/28 شورای اسلامی شهر بادرود مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " مصوبه 135 ـ 1389/6/28:

 3ـ نامه شماره 4187ـ 1389/6/21 شهرداری بادرود در خصوص معافیت صدور پروانه ساختمان یک واحد مسکونی بنای مفید در یک طبقه با استناد ماده44 فصل پنجم قانون و مقررات شهرداری مطرح و برای هر کارمند و کارگر تنها برای یک بار در طول دوره خدمت برای شخص خود مورد موافقت گرفت. " ـ بازرسی شهرستان کاشان

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بادرود به موجب نامه شماره 99/6/ش ـ 1399/6/13 توضیح داده است که:

  " احتراماً بازگشت به نامه شماره 300/93091 ـ 1399/4/17 به استحضار می‌رساند: مصوبه مذکور در راستای مصوبه صورتجلسه شماره 333/86ـ 1389/6/28 و همچنین صورتجلسه شماره 22ـ 1392/2/8 در زمان دوره سوم شورای اسلامی شهر بوده و از دوره‌های چهارم و پنجم شورا این مصوبه اجرا نگردیده و اعضای شورای اسلامی شهر بادرود ضمن تشکر از راهنمایی آن سازمان مصوبات مذکور را قانونی ندانسته و در اولین جلسه این شورا مصوبات را کان لم یکن تلقی خواهد نمود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/4 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627 ـ 1397/7/4 و 26 ـ 1396/1/15 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است، بنابراین بند 3 مصوبه شماره 135 ـ 1389/6/26 شورای اسلامی شهر بادرود در خصوص معافیت صدور پروانه در طول دوره خدمت برای کارمندان و کارگران شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط