رای شماره های 352 و 353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 210/99/72ـ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/3/4      شماره دادنامه: 353ـ 352 

شماره پرونده : 0000741 ـ 9902983

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 210/99/72ـ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : 1ـ آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72ـ 1399/10/20 کشور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172ـ 1399/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.

2ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18 ـ 201 مورخ 1399/9/18

 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18 ـ 201 مورخ 1399/9/18 در خصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری‌های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی "

  3ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 169 الی 172ـ 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 200/97/146/ص ـ 1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 18 ـ 201 مورخ 1399/9/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72ـ 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط