تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان ماده 3 مکرر به آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان ماده 3 مکرر به آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/03 هیات وزیران درخصوص "الحاق متنی به عنوان ماده 3 مکرر به آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" طی نامه شماره 47827 مورخ 1400/05/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه 3/5/1400 به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب 1382- و ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - مصوب  1398- تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان ماده (3) مکرر به آیین­نامه اجرایی ماده (5) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موضوع تصویب­نامه شماره 5614/ت57576هـ مورخ 26/1/1399 الحاق می­شود:

ماده 3 مکرر – موزه یادمان رؤسای جمهور در ساختمان شماره (240) مجموعه سعدآباد موضوع تصویب­نامه­های شماره 42880/ت33996هـ مورخ 4/8/1384 و شماره 124727/ت36249هـ مورخ 2/10/1385 زیر نظر هیئت امنا با ترکیب زیر اداره و نگهداری می­شود:

1- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (رییس)

2- رییس دفتر رییس­ جمهور

3- رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

4- دو نفر از شخصیت­های برجسته سیاسی – فرهنگی به انتخاب وزیر

5- نماینده هر یک از رؤسای جمهور سابق که دارای اموال و اشیاء در موزه مذکور باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف