نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک طی نامه شماره 46957 / هـ ب مورخ 1400/06/07 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط