نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 46973 / هـ ب مورخ 1400/06/07 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط