بخشنامه درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه طی نامه شماره 00/161922 مورخ 1400/06/10 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف