بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور

بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور طی نامه شماره 56/84577 مورخ 1400/06/09 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف