تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان در سال زراعی 1400-1399

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان در سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان در سال زراعی 1400-1399 طی نامه شماره 020/12574 مورخ 1400/06/16 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف