رای شماره 303 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم از بند 25 مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب 1395/7/13 شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

تاریخ دادنامه: 1400/3/1   شماره دادنامه: 303     شماره پرونده: 9803987

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهروز جوانمردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 25 مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیر کبیر مصوب 1395/7/13

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 25 مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیر کبیر مصوب 1395/7/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی نساجی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز پروژه که به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده؛ در نیم سال ششم (سال سوم) تحصیلی موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شده ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علاوه بر جریمه مادی به مبلغ پانزده میلیون (15/000/000) ریال با کسر نمره ارزشیابی 3 نمره‌ای مواجه شدم به گونه‌ای که حداکثر نمره ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع از 20 نمره به 17 تقلیل یافته و برای اینجانب 16/5 ثبت شده است. این جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مواد 20، 27، 37، 38 و 39 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 1388/1/15 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی با شماره 21/154‌ـ 1388/1/15 است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان نامه خود (19/5) را خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:      

" نمره پایان‌نامه دانشجو در نیمسال‌های تحصیلی سوم الی پنجم از 20 بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از 17 منظور می‌شود. در نیمسال‌های سوم الی ششم دانشجو می‌تواند از نمره تشویقی (مقاله، کارتجربی و اختراع) استفاده نماید."

  علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف دانشگاه مزبور واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/20428 ـ 1399/8/14 اعلام کرده است که:

" مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 22 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394، دفاع از پایان‌ نامهدر حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علّت تأخیر در دفاع از آن مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم از بند 25 مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در تاریخ 1395/7/13 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه رسیده و متضمن وضع مقرراتی درخصوص کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به دلیل تأخیر در دفاع از آن است، خارج از حدود اختیار شورای یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط