نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه 1401 کل کشور

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه 1401 کل کشور اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه 1401 کل کشور طی نامه شماره 51679 /هـ ب مورخ 1400/06/23 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط