درخواست واگذاری اراضی واقع در شهرستان سلماس برای احداث پست برق 132 کیلو ولت

معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت نیرو مبنی بر بهره برداری از منافع یک هکتار از اراضی واقع در شهرستان سلماس برای احداث پست برق 132 کیلو واتی را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد واگذاری یک هکتار از پلاک ثبتی واقع در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به وزارت نیرو جهت احداث پست برق 132 کیلو وات را که توسط کمیسیون مستندسازی تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod